Blog

Direktorka S4 GloSec Globalne bezbednosti Dr Milica Mladenović o pripremama za BALKAN SECURITY EXPO 2024

,,Intergisana bezbednost donosi bolje poslovne rezultate!” –Dr Milica Mladenović

U današnjem vremenu, kada su bezbednosni izazovi sve složeniji, potreba za inovacijama i saradnjom unutar industrije bezbednosti nikada nije bila veća. Suočeni sa sve većim rizicima i nepredvidivim pretnjama, organizacije traže sveobuhvatna rešenja koja ne ostavljaju prostora za improvizaciju. Tehnologija je postala važan faktor u savremenom pristupu bezbednosti, ali je važno sagledati sve aspekte kako bi se osigurala suštinska efikasnost.

ZAJEDNIČKI CILJEVI: UNAPREĐENJE SEKTORA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJA NA ,,BALKAN SECURITY EXPO 2024“

,,BALKAN SECURITY EXPO 2024“ postavlja temelje „Sistema bezbednosti“ u kojoj je zaštita od požara i eksplozija shvaćena kao integralni deo sveobuhvatnog koncepta bezbednosti organizacije, čime se podstiče međusektorska saradnja!!

Dok se ,,BALKAN SECURITY EXPO 2024” priprema da otvori svoja vrata u Beogradu 7. i 8. juna, jedna od sekcija koja će, bez sumnje, privući pažnju jeste zaštita od požara i eksplozija. Zaštita od požara i eksplozija, tradicionalno viđena kao ,,izolovan” sektor, sada se predstavlja kao neodvojivi deo kompleksnog ,,Sistema bezbednosti” organizacije.

ZAJEDNIČKI CILJEVI: UNAPREĐENJE SEKTORA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU NA ,,BALKAN SECURITY EXPO 2024“

,,BALKAN SECURITY EXPO 2024“ postavlja temelje „Sistema bezbednosti“ u kojoj je bezbednost i zdravlje na radu shvaćena kao integralni deo sveobuhvatnog koncepta bezbednosti organizacije, čime se podstiče međusektorska saradnja!

Na ,,BALKAN SECURITY EXPO 2024”, bezbednost i zdravlje na radu se tesno povezuje s drugim oblastima bezbednosti, čineći sveobuhvatni sistem zaštite. U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, važno je sve te oblasti bezbednosti videti kao deo jedinstvene celine. Koristeći ovaj celoviti pristup, organizacije mogu stvoriti sistem bezbednosti koje se efikasno nosi sa današnjim izazovima.

ZAŠTO ,,DEPARTMAN ZA NE“ MOŽE BITI VAŠ NAJBOLJI PRIJATELJ U POSLOVANJU?

Edukacija je ključna za razumevanje i pravilno upravljanje rizicima, čineći ,,ne" rezultatom znanja, a ne pesimizma!

Sektor bezbednosti u organizacijama često nosi titulu ,,DEPARTMANA ZA NE”. ,,Ne, taj rizik je preveliki. Ne, ne možemo sebi da dozvolimo taj rizik. Ne, verovatnoća neuspeha je previsoka. Ne, to bi moglo dovesti do kršenja regulative o privatnosti. Ne, ne možemo to deliti preko nezaštićenih kanala. Čim čujete neku od ovih rečenica odmah zamišljate stručnjaka za bezbednost u organizaciji kako sa uživanjem stavlja ,,veliki crveni štambilj ODBIJENO” na svaku inicijativu ili predlog koji bi mogao kompromitovati korporativnu bezbednost u bilo kojem aspektu, bilo da se radi o fizičkoj ili tehničkoj zaštiti, zaštiti od požara, bezbednosti i zdravlju na radu, zaštiti podataka o ličnosti, smanjenju rizika od katastrofa itd.

IN ANTICIPATION OF THE ,,BALKAN SECURITY EXPO 2024": An Interview with Professor Dr. Nenad Komazec

,,Man is the pillar of security, education its foundation, technology gives it wings!” – Professor Doctor N. Komazec

In an era where security challenges are constantly evolving and becoming increasingly complex, the need for innovation and synergy in the security industry has never been greater. As we look to the future, these challenges will become more complex and uncertain, the risks they pose will increase, and threats will require complete, improvisation-free solutions. Technology has prevailed and quietly become the primary approach when it comes to security. However, it's essential to consider all aspects and delve deeper to ensure the essence remains the focus. Currently, the focus has shifted from reality and moved into the virtual world.

KOLIKO ,,BOLA“ JE POTREBNO DA SHVATITE VAŽNOST KRIZNOG MENADŽMENTA?

Razmišljajte o kriznom menadžmentu kao o osiguranju koje ne želite da koristite, ali ste zahvalni što ga imate!

Koliko puta ste čuli onu staru izreku ,,bolje sprečiti nego lečiti”? Kada je reč o kriznom menadžmentu, ova izreka nikada nije bila tačnija. Ironija je u tome što mnoge organizacije odbijaju da prihvate ovu realnost dok se ne suoče s ,,bolom" koji proizlazi iz kriznih situacija. Međutim, ovaj bol, nije samo metaforički. On ima stvarne, kvantitativne posledice za organizaciju. Zašto je prevencija krize mnogo bolja (i jeftinija!) nego suočavanje sa njenim posledicama?

Zašto čekati da bude kasno?

U SUSRET ,,BALKAN SECURITY EXPO 2024“: Intervju sa prof. dr Nenadom Komazecom

,,Čovek je stub bezbednosti, edukacija je temelj, tehnologija joj daje krila!” – prof. dr N. Komazec

U doba kada se bezbednosni izazovi neprestano razvijaju i postaju sve složeniji, potreba za inovacijama i sinergijom u industriji bezbednosti nikada nije bila veća. U budućnosti, izazovi će biti kompleksniji i neizvesniji, rizici od njih sve veći, a pretnje će zahtevati kompletna rešenja bez improvizacija. Tehnologija je prevladala i tiho postala primarni pristup kada je bezbednost u pitanju. Ali stvari treba pogledati sa svih strana i dublje, kako bi suština bila u fokusu. Trenutno je fokus izmešten iz realnosti i premešten u virtuelni svet.

INDUSTRIJA BEZBEDNOSTI U BEOGRADU: BALKAN SECURITY EXPO 2024

Važno je biti na prvoj liniji ,,odbrane“ opremljen znanjem, tehnologijama i procedurama!

Danas, više nego ikada, industrija bezbednosti je u dilemi, tradicionalo ili savremeno. S jedne strane, digitalna era donosi revolucionarne promene sa IT bezbednošću, sajber zaštitom i sofisticiranim sistemima za nadzor, pomerajući čoveka u stranu. S druge strane, klasični izazovi poput fizičke zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, rizika od katastrofa i dalje čvrsto stoje i podsećaju nas na njihovu večnu prisutnost, stavljanjem čoveka u fokus.

PARADOKS UPRAVLJANJA RIZICIMA

Poslovni napredak ne dolazi stajanjem na sigurnom, već pravilnim upravljanjem rizicima!

U vremenu gde je jedina konstanta promena, organizacije se neprestano suočavaju s paradoksom upravljanja rizicima: kako ,,igrati” na sigurno u poslovnom svetu koji nagrađuje hrabrost i inovacije? Ovaj paradoks nije samo teorijska ,,zagonetka" već stvarna dilema koja oblikuje politike poslovanja i odlučivanja na najvišim nivoima menadžmenta organizacije. U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, upravljanje rizicima postaje sve više ,,umetnost" nego nauka, gde se sigurnost i rizik prepliću.

Kako se organizacije suočavaju sa ovim problemom?

,,CAREVO NOVO ODELO“: POUKE ZA KORPORATIVNU BEZBEDNOST!

Istina o stanju bezbednosti je uvek u modi!

Bajka ,,Carevo novo odelo” Hansa Kristijana Andersena pripoveda o carevoj sujeti i kako su ga prevaranti ubedili da kupi odelo koje je ,,nevidljivo” za one nisu previše bistri i obavešteni. Na kraju, cela varka je otkrivena kada dete u gomili uzvikne da car zapravo ide nag.

Dečija bajka ,,Carevo novo odelo", ne samo da nudi klasičnu lekciju o ljudskoj sujeti i samoobmani, već i nosi snažne implikacije za današnje poslovno okruženje. Kada se govori o korporativnoj bezbednosti, transparentnost, realno sagledavanje situacije i suočavanje sa istinom nisu samo vrednosti; već su neophodni za zaštitu i očuvanje integriteta organizacije.

PLATI CENU I SLUŠAJ ILI PLATI CENU DVA PUTA!

Ključ bezbednosti organizacije nije samo u konsultacijama sa stručnjacima, već u odlučnosti da se njihovi saveti implementiraju u praksi! 

Svaki menadžer želi biti ,,vizionar”, lider koji donosi pametne odluke za svoju organizaciju. Često se dešava da, uprkos angažovanju stručnjaka za korporativnu bezbednost, menadžeri, vođeni željom za samostalnim vođenjem, ne prate njihove preporuke, te se kasnije suočavaju s dvostrukim troškovima.

Šta se dešava kada menadžeri čuju, ali ne primenjuju preporuke stručnjaka za korporativnu bezbednost? Uprkos stručnim savetima, menadžeri ipak donose odluke na osnovu pretpostavki i intuitivnog osećaja. Kao rezultat toga, organizacije se često suočavaju sa bezbednosnim izazovima koji su mogli biti izbegnuti.

RAZGOVOR SA STRUČNJACIMA: INSPIRIŠI SE ZA KARIJERU U SEKTORU BEZBEDNOSTI!

Oblast bezbednosti omogućava mladima da rade u različitim okruženjima, od javnog do privatnog sektora, pružajući im veliki izbor mogućnosti za razvoj karijere!

U svetu sveprisutnih izazova vezanih za bezbednost, postavlja se pitanje kako se mladi i ambiciozni ljudi mogu pripremiti za uspešne karijere u ovoj oblasti.

Oblast bezbednosti zahteva stručnjake sposobne da analiziraju rizike, razvijaju procedure i primenjuju preventivne mere u realnom vremenu. Da bismo dobili uvid u ovu oblast od opšteg društvenog značaja, razgovarali smo sa stručnjacima, Dr Milicom Mladenović i mast. Majom Mijatović, koje su ostvarile zavidne karijere u sektoru bezbednosti.

NE DOZVOLITE DA VAS REZIDUALNI RIZIK PREVARI: ZADRŽITE KONTROLU!

Razumevanje rezidualnog rizika je polazna tačka za bolje poslovne odluke!

U svetu korporativne bezbednosti i upravljanja rizikom, bezbednost i sigurnost poslovanja su od suštinskog značaja. U sklopu šire strategije upravljanja rizikom, definisanje i razumevanje pojma ,,rezidualnog rizika”  igra ključnu ulogu u odlučivanju o nivou rizika sa kojim organizacija može da živi. Šta je koncept rezidualnog rizika, zašto je važan, i kako ga pravilno definisati…

Šta je Rezidualni Rizik?

Rezidualni rizik predstavlja preostali nivo rizika nakon što su primenjene sve mere predviđene tretmanom rizika.

BEZBEDNOST KAO PRIORITET: KLJUČNI MOMENTI IX MEĐUNARODNOG FORUMA ,,BEZBEDNOST ZA BUDUĆNOST 2023“

Učimo iz nauke i prakse!

IX Međunarodni forum ,,Bezbednost za budućnost 2023” uspešno je održan 29. i 30. septembra u Hotelu M u Beogradu, okupivši učesnike iz osam zemalja (Srbija, Turska, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Italija).

Forum je posetilo preko 250 učesnika, uključujući predstavnike važnih institucija kao što su Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Centar za razminiranje, Privredna komora Srbije kao i predstavnike velikih kompanija kao što su NIS, Delta Holding, Nelt Group, i mnoge druge relevantne organizacije iz Srbije i regiona.

ŠTA SAVREMENI MENADŽERI BEZBEDNOSTI TREBA DA ZNAJU?

Zajedno otkrivamo kako teorijske koncepte pretvoriti u praktične alate za uspešno upravljanje bezbednosnim izazovima!

Kako se nositi sa bezbednosnim izazovima u savremenom poslovnom okruženju? Kako se suočiti sa sve većim očekivanjima od strane interesnih strana u vezi sa bezbednošću? Da li znate koje su ključne kompetencije menadžera bezbednosti u savremenom poslovnom okruženju? Da li ste spremni da zajedno sa ekspertima istražimo odgovore na ova ključna pitanja o bezbednosti?

EKSPERTI GOVORE: OKRUGLI STO ,,ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI“

Učimo iz prošlosti kako bismo zaštitili budućnost!

Dok se svet sve više digitalizuje, podaci o ličnosti postaju resurs od suštinskog značaja. Nikada nije bilo važnije razumeti kako zaštititi podatke o ličnosti, kako se nositi s novim tehnologijama i zakonima i kako uskladiti sigurnost podataka sa praktičnim potrebama organizacija. IX Međunarodni Forum ,,Bezbednost za Budućnost 2023" stvara priliku da dublje analiziramo ovu važnu temu na Okruglom stolu ,,Zaštita podataka o ličnosti".

KAKO IX MEĐUNARODNI FORUM ,,BEZBEDNOST ZA BUDUĆNOST 2023“ STVARA MOST IZMEĐU NAUKE I PRAKSE?

Naučimo, primenimo, unapredimo!

IX Medjunarodni forum ,,Bezbednost za budućnost 2023", koji će se održati 29. i 30. septembra u Hotelu M u Beogradu, predstavlja platformu za razmenu znanja i iskustava u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta. Organizatori ovog značajnog događaja su Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment - RABEK i S4 GloSec Globalna bezbednost.

ODRŽANA STRUČNA RAPRAVA ,,PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA - REZULTATI IMPLEMENTACIJE, IZAZOVI I PERSPEKTIVE“

Bez procene rizika nema proaktivne zaštite!

U organizaciji S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST 18.7.2023. godine je održana stručna rasprava ,,Procena rizika od katastrofa - rezultati implementacije, izazovi i perspektive". Na temu su govorili: Dr Nenad Komazec ispred S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST, ekspert za bezbednost i krizni menadžmet, profesor dr Dragan Mlađan sa Kriminalističko policijske akademije, ekspert za bezebednost u vanrednim situacijama, kao i gospodin Mast. Dejan Živanović, predstavnik jedinice lokalne samouprave grada Šapca. Moderator stručne rasprave bila je Dr Milica Mladenović.

DA LI SMO DOVOLJNO SPREMNI ZA KATASTROFE?

Razumevanje rizika, stvaranje sigurnosti: Pridružite se diskusiji!

Procena rizika od katastrofa je oblast koja zahteva kontinuirano unapređenje radi efikasnog odgovora na katastrofe u cilju zaštite građana, životne sredine, materijalnih i kulturnih dobara. Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama igra ključnu ulogu u uspostavljanju efikasnih mehanizama za prevenciju, reagovanje i oporavak od katastrofa.

ZAŠTO JE SISTEM KRIZNOG MENADŽMENTA ESENCIJALAN ZA POSLOVNI USPEH?

Prevencija, reakcija, oporavak: Ključni stubovi sistema kriznog menadžmenta!

U današnjem dinamičnom i nepredvidivom poslovnom okruženju, organizacije se sve češće suočavaju sa raznim kriznim situacijama koje mogu ugroziti njihovu reputaciju, stabilnost i čak opstanak. Upravo iz tog razloga, uspostavljanje sistema kriznog menadžmenta postaje od vitalnog značaja za organizacije svih veličina i delatnosti.

Neophodnost integracije poslova iz oblasti bezbednosti

Integracija poslova iz oblasti bezbednosti je put ka efikasnoj prevenciji i reagovanju u slučaju narušavanja bezbednosti!

Savremeno poslovanje se odvija u dinamičnom okruženju sa velikim brojem opasnosti, inertnog i eksternog karaktera. Spektar opasnosti je takav da zahteva delovanje različitih stručnjaka, kako bi se upravljalo tim opasnotima. Napoznatiji savremeni alat za otkrivanje i definisanje opasnoti jeste Procena rizika.

Kako veštačka inteligencija može da unapredi korporativnu bezbednost

Uz veštačku inteligenciju, korporacije mogu biti proaktivne umesto reaktivne u odgovoru na bezbednosne pretnje i rizike!

Korporativna bezbednost je od suštinske važnosti za svaku organizaciju, bez obzira na veličinu ili delatnost. Upravljanje rizicima u organizacijama postaje sve složenije, a bezbednost ljudi, imovine i podataka predstavlja kritičnu tačku u savremenom poslovanju.

Značaj edukacija u oblasti bezbednosti

Edukacija je najefikasniji alat za podizanje bezbednosne kulture!

Bezbednost predstavlja širok pojam i obuhvata različite oblasti, od fizičke bezbednosti do cyber bezbednosti. Svaka od njih je ključna za našu svakodnevnu sigurnost.

Iz tog razloga je edukacija u oblasti bezbednosti izuzetno važna za pojedinca, organizacije, državu i društvo u celini. 

Blog

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.