Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Zakonski osnov: Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik broj 87/2018)

Planom zaštite i spasavanja se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Plan zaštite i spasavanja obavezno sadrži sledeće celine:

  1. rano upozoravanje i pripravnost (spremnost);
  2. mobilizacija i aktiviranje;
  3. zaštita i spasavanje po vrstama opasnosti;
  4. mere civilne zaštite;
  5. upotreba snaga i subjekata zaštite i spasavanja.

Plan zaštite i spasavanja izrađuje se na osnovu procene rizika od katastrofa i usvaja najkasnije 90 dana nakon usvajanja procene rizika, a redovno se usklađuje sa izmenama procene rizika.

Plan zaštite i spasavanja Republike Srbije izrađuje Ministarstvo u saradnji sa drugim ministarstvima, posebnim organizacijama i drugim pravnim licima, a donosi Vlada.

Plan zaštite i spasavanja autonomne pokrajne i plan zaštite i spasavanja jedinica lokalne samouprave donose nadležni organi autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva, na predlog nadležnog štaba.

Plan zaštite i spasavanja se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi svake treće godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije u skladu sa procenom rizika od katastrofa.

Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade procene rizika od katastrofa.

Plan zaštite i spasavanja se primenjuje i u ratnom i vanrednom stanju.

Izradom Plana zaštite i spasavanja organizacija će obezbediti spremnost za reagovanje u slučaju bilo koje opasnosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Koristeći znanje i iskustvo stečeno kroz izradu preko 1000 planova zaštite i spasavanja za jedinice lokalne samouprave, subjekte od posebnog značaja, velike korporacije i mala privredna društva Glosec tim će izraditi efikasan plan zaštite i spasavanja kojim organizaciji obezbedjuje spremnost  za zastitu  ljudi, materijalnih i kulturnih dobara.

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.