Sistem smanjenja rizika od katastrofa

Sistem smanjenja rizika od katastrofa

Zakonski osnov: Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Sistem smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama je deo sistema nacionalne bezbednosti i predstavlja integrisani oblik upravljanja i organizovanja subjekata ovog sistema na sprovođenju preventivnih i operativnih mera i izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja ljudi i dobara od posledica katastrofa, uključujući i mere oporavka od tih posledica.

Uspostavljanje sistema smanjenje rizika od katastrofa, podrazumeva:

  • Izradu Procene rizika od katastrofa
  • Izradu Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
  • Izradu Plana smanjenja rizika (za jedinice lokalne samouprave)

S4 GloSec Globalna bezbednost poseduje neophodne licence Ministarstva unutrašnjih poslova i respektabilno iskustvo u izradi sistema zaštite i spasavanja. Dugogodišnje iskustvo u formiranju sistema smanjenja rizika od katastrofa, je rezultovalo implementaciju sistema kod mnogih subjekata (državna uprava, javna preduzeća, privredna društva, kritična infrastruktura, itd).

Licencirani eksperti S4 GloSec Globalna bezbednost, izlaze na teren, utvrđuju potrebe za formiranje sistema i izrađuju navedena dokumenta. Tim GloSec završava sve obaveze do konačne izrade dokumenata shodno zahtevima Sektora za vanredne situacije MUP.

Privredno društvo S4 GloSec Globalna bezbednost je ovlašćeno pravno lice za izvođenje obuka u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.