Analiza sistema bezbednosti

Analiza sistema bezbednosti

Sistem bezbednosti predstavlja jedan od najvažnijih sistema poslovanja organizacije. Veoma često se zove i korporativna bezbednost zbog svoje usmerenosti na poslovanje organizacije - korporacije.

Svaka organizacija ima uspostavljen neki vid sistema bezbednosti: zaštitu lica i imovine, zaštitu od požara, zaštitu na radnom mestu, zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara, zaštitu informacija, itd. Međutim, praksa pokazuje da postoji potreba za stručnom analizom uspostavljenih segmenata bezbednosti i pronalaženje kritičnih tačaka u njima.

Svrha analize sistema bezbednosti je da se osihura da sistem bezbednosti organizacije bude efikasan u prevenciji, otkrivanju i odgovoru na bezbednosne pretnje i da obezbeđuje optimalnu zaštitu za zaposlene, sredstva i poslovanje.

U poslovnoj praksi, organizacije posvećuju pažnju sistemu bezbednosti na minimumu, odnosno izradi delova sistema u cilju zadovoljenja zakonskih zahteva. Neretko se može sresti organizacija koja nije izvršila zaštitu vlastitih resursa ili poslovanja, jer to nijedan zakon ne traži. U takvim uslovima poslovanja, nije pitanje da li će nastati problemi usled nepostojanja ili neefikasnosti sistema bezbednosti, već kada će se to desiti.

S4 GloSec Globalna bezbednost poseduje respektabilno iskustvo u izradi strateških i operativnih analiza sistema bezbednosti organizacije i njegovoj usaglašenosti sa ciljevima poslovanja. Identifikacijom kritičnih tačaka i poslovnim procesima, definišu se precizni problemi i izrađuju smernice za delovanje u narednom planskom periodu.

Proces analize sistema bezbednosti organizacije uključuje korake kao što su procena bezbednosti, testiranje bezbednosti i revizije sistema bezbednosti, a rezultira razvojem preporuka za poboljšanje i sprovođenje najboljih praksi. Organizacija dobija nepristrasan i kritički izrađen dokument u kome su precizno predstavljeni problemi, moguća rešenja i neophodni resursi koju obezbeđuju optimalnu realizaciju mera. Ovim dokumentom se stvara platforma za integraciju i optimizaciju poslova bezbednosti.

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.