Analiza i uvođenje sistema kriznog menadžmenta

Analiza i uvođenje sistema kriznog menadžmenta

Krize su konstatnta savremenog poslovanja. Organizacija koja se ne bavi kriznim menadžmentom, u startu se nalazi u problemu. To je prvi znak, da nije otporna na negativne događaje.

Različiti su izvori kriza (finansijska, nedostatak ljudskih resursa, nizak nivo bezbednosti, ugrožavanje životne sredine, isl) kao i manifestacije (loše poslovanje, gubici, napuštanje zaposlenih, česta protivpravna delovanja, isl).

Nakon usaglašavanja sa menadžmentom, pristupa se implementaciji u sistem poslovanja organizacije.

Organizacija formira krizni tim, koji se u načelu sastoji od sledećih lica:

  1. Direktor – rukovodilac kriznog tima
  2. Direktori nižih organizacijskih celina;
  3. Stručna lica za bezbednost ili menadžeri bezbednosti
  4. Lice za administraciju
  5. Eksterno lice za konsalting (po potrebi).

Treba imati u vidu, da krizni tim radi svakodnevno i u normalnim uslovima, kroz svakodnevno poslovanje. Na takav način, se vrši usaglašavanje poslovanja u normalnim okolnostima sa potrebama u kriznim okolnostima. Smanjena su iznenađenja i štete, a odgovor na sve pretnje brz i efikasan.

Ekspertski tim S4 GloSec Globalna bezbednost doo ima dugogodišnje iskustvo i primenjiva znanja za uvođenje sistema kriznog menadžmenta.

Ekspertski tim se praktično „sjedinjuje“ sa organizacionim procesima organizacije, identifikuje kritične procese i tačke. Permanentna komunikacija sa internim odgovornim licima za procese, rezultuje potpunim upoznavanjem procesa. Nakon toga, tim pristupa generisanju predloga za uvođenje sistema kriznog menadžmenta.

 

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.