Akt o bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja

Akt o bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja

Zakonski osnov: Zakon o informacionoj bezbednosti (Sl. Glasnik broj 6/2016 i 94/2017)

Informaciona bezbednost predstavlja skup mera koje omogućavaju da podaci kojima se rukuje putem IKT sistema budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa, kao i da se zaštiti integritet, raspoloživost, autentičnost i neporecivost tih podataka, da bi taj sistem funkcionisao kako je predviđeno, kada je predviđeno i pod kontrolom ovlašćenih lica

IKT sistemi od posebnog značaja su sistemi koji se koriste:

 1. u obavljanju poslova u organima javne vlasti;
 2. za obradu podataka koji se, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, smatraju naročito osetljivim podacima o ličnosti;
 3. u obavljanju delatnosti od opšteg interesa i to u oblastima:
  1. proizvodnja, prenos i distribucija električne energije;
  2. proizvodnja i prerada uglja;
  3. istraživanje, proizvodnja, prerada, transport i distribucija nafte i prirodnog i tečnog gasa;
  4. promet nafte i naftnih derivata; železničkog, poštanskog i vazdušnog saobraćaja;
  5. elektronska komunikacija;
  6. izdavanje službenog glasila Republike Srbije;
  7. upravljanje nuklearnim objektima;
  8. korišćenje, upravljanje, zaštita i unapređivanje dobara od opšteg interesa (vode, putevi, mineralne sirovine, šume, plovne reke, jezera, obale, banje, divljač, zaštićena područja);
  9. proizvodnja, promet i prevoz naoružanja i vojne opreme;
  10. upravljanje otpadom;
  11. komunalne delatnosti;
  12. poslovi finansijskih institucija;
  13. zdravstvena zaštita;
  14. usluge informacionog društva namenjene drugim pružaocima usluga informacionog društva u cilju omogućavanja pružanja njihovih usluga.

Operator IKT sistema od posebnog značaja dužan je da donese akt o bezbednosti IKT sistema.

Aktom se određuju mere zaštite, a naročito principi, način i procedure postizanja i održavanja adekvatnog nivoa bezbednosti sistema, kao i ovlašćenja i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i resursima IKT sistema od posebnog značaja.

Akt mora da bude usklađen s promenama u okruženju i u samom IKT sistemu.

Operator IKT sistema od posebnog značaja je dužan da samostalno ili uz angažovanje spoljnih eksperata vrši proveru usklađenosti primenjenih mera IKT sistema sa aktom iz stava 1. ovog člana i to najmanje jednom godišnje i da o tome sačini izveštaj.

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.