Krizni menadžment

KRIZNI MENADŽMENT

KRIZNI MENADŽMENT


Izrada elaborata vežbi za različite oblasti bezbednosti

Sve procene i planovi koje organizacija izradi u vezi sa bilo kojom oblasti bezbednosti (vanredne situacije, zaštite od udesa, bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od požara, itd) zahtevaju praktičnu implementaciju i uvežbavanje primene u praksi. Najbolji plan izrađen od strane najboljih stručnjaka, ako nije implementiran i uvežban u praksi, nema upotrebnu vrednost.

Samo onaj plan reagovanja na različite opasnosti, koji je implementiran u praksi i uvežban za primenu, predstavlja kompletan plan. Svi ostali su samo dokumenta, koja zadovoljavaju zakonsku formu.

Dokazano je u praksi, da su organizacije koje su uvežbavale svoje zaspolene za postupanje u različitim kriznim situacijama, imale višestruko bolje rezultate u reagovanju na različite opasnosti.

S4 GloSec Globalna bezbednost doo ima veliko iskustvo u planiranju, organizaciji i realizaciji vežbi na različitim nivoima organizacija i u različitim oblastima bezbednosti. 
Rezultat: izrađeni elaborati za vežbe i uspostavljene evidencije u cilju praćenja budućih vežbi.

Privredno društvo S4 GloSec Globalna bezbednost je ovlašćeno pravno lice za izvođenje obuka u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, poverenika i zamenika poverenika, štabova za vanredne situacije,  stručnih operativnih timova, jedinica civilne zaštite.


Izrada plana nastavka kontinuiteta poslovanja

Menadžment kontinuitetom poslovanja (eng. Business Continuity Management – BCM), je osnova stvaranja uslova za prelazak organizacije na poslovanje u kriznim situacijama. Osnovu BCM-a predstavlja planiranje kontinuiteta poslovanja (eng. Business Continuity Planing – BCP). Planiranje ili BCP nije samo “prosto” plan, već poslovna politika, proces i metodologija koja se koristi za kreiranje plana u skladu sa kojim će organizacija nastaviti da funkcioniše sa parcijalno ili kompletno prekinutim kritičnim funkcijama (procesima) u unapred definisanim rokovima, a nakon vanrednog događaja, vanredne situacije i sl.

Na snazi je standard ISO 22301 (Societal security – Business continuity management systems – Requirements) koji predstavlja referentni dokument za planiranje nastavka kontinuiteta poslovanja.

Nezaobilazna polazna osnova za uvođenje procesa upravljanja rizicima i kontinuiteta poslovanja u kompanijama jesu sistemi menadžmenta zasnovani na serijama standarda: ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, ISO/IEC 27001, ISO 31000,  idr.

Ekspertski tim S4 GloSec Globalna bezbednost doo poseduje respektabilno iskustvo u uvođenju planova BCM i njihovoj implementaciji u praksi.

Rezultat: izrađen dokument sa konkretnim rešenjima plana za kontinuitet poslovanja.


Realizacija praktičnih vežbi u različitim oblastima bezbednosti

Obuka i osposobljavanje zaposlenih predstavljaju poslednju kariku u lancu stvaranja i implementacije sistema bezbednosti.

Samo obučeni i osposobljeni pojedinci i timovi imaju kapacitet da odgovore svim izazovima, koje pred njih postavljaju vanredni događaji, vanredne situacije, udesi, isl.

S4 GloSec Globalna bezbednost doo obezbeđuje organizaciju i realizaciju praktičnih obuka i vežbi u sledećim oblastima:

 1. Bezbednost i zdravlje na radu (priprema za polaganje stručnog ispita);
 2. Vanredne situacije;
 3. Timski rad;
 4. Obuka kriznih timova u privrednim društvima i drugim pravnim licima;
 5. Obuka štabova za vanredne situacije;
 6. Obuka jedinica za zaštitu i spasavanje;
 7. Obuka poverenika  i zamenika poverenika civilne zaštite.

GloSec akademija je organizaciona celina S4 GloSec Globalna bezbednost doo, koja je specijalizovana za naveden vrste obuka i osposobljavanja.

Rezultat je veliki broj izvedenih obuka u proterklom periodu. Svaki poalznik dobija sertifikat o završenoj obuci.


Analiza i uvođenje sistema kriznog menadžmenta

Krize su konstatnta savremenog poslovanja. Organizacija koja se ne bavi kriznim menadžmentom, u startu se nalazi u problemu. To je prvi znak, da nije otporna na negativne događaje.

Različiti su izvori kriza (finansijska, nedostatak ljudskih resursa, nizak nivo bezbednosti, ugrožavanje životne sredine, isl) kao i manifestacije (loše poslovanje, gubici, napuštanje zaposlenih, česta protivpravna delovanja, isl).

Nakon usaglašavanja sa menadžmentom, pristupa se implementaciji u sistem poslovanja organizacije.

Organizacija formira krizni tim, koji se u načelu sastoji od sledećih lica:

 1. Direktor – rukovodilac kriznog tima
 2. Direktori nižih organizacijskih celina;
 3. Stručna lica za bezbednost ili menadžeri bezbednosti
 4. Lice za administraciju
 5. Eksterno lice za konsalting (po potrebi).

Treba imati u vidu, da krizni tim radi svakodnevno i u normalnim uslovima, kroz svakodnevno poslovanje. Na takav način, se vrši usaglašavanje poslovanja u normalnim okolnostima sa potrebama u kriznim okolnostima. Smanjena su iznenađenja i štete, a odgovor na sve pretnje brz i efikasan.

Ekspertski tim S4 GloSec Globalna bezbednost doo ima dugogodišnje iskustvo i primenjiva znanja za uvođenje sistema kriznog menadžmenta.

Ekspertski tim se praktično „sjedinjuje“ sa organizacionim procesima organizacije, identifikuje kritične procese i tačke. Permanentna komunikacija sa internim odgovornim licima za procese, rezultuje potpunim upoznavanjem procesa. Nakon toga, tim pristupa generisanju predloga za uvođenje sistema kriznog menadžmenta.

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.