Osnovne akademske studije

Studentska praksa za studente osnovnih akademskih studija (OAS)

IZJAVA O POSVEĆENOSTI I KVALITETU SPROVOĐENјA STRUČNE PRAKSE:

Studentska stručna praksa predstavlјa angažovanje studenata i stručnih lica, sa punim ili delimičnim radnim vremenom, dugoročnog ili kratkoročnog karaktera, sa definisanom novčanom naknadom ili bez novčane naknade, kao samo-usmeravajuća ili određena uputstvima mentora ili kao bilo koja kombinacija navedenih elemenata.

Privredno društvo S4 GloSec Globalna bezbednost doo je poslovni sistem koji je posvećen iznalaženju i primeni najbolјih praksi u implementaciji bezbednosnih rešenja u sistemima bezbednosti različitih subjekata. 

Bogato iskustvo i stalnu težnju ka novim saznanjima, kroz primenu novih pristupa učenju, novih tehnologija, organizacionih promena i međusobnom uvažavanju svih učesnika poslovnih procesa, želi da podeli sa svim licima koja dele slične pristupe rešavanju problema bezbednosti kao veoma važnoj poslovnoj funkciji.

Posebno važnu kategoriju lica, predstavlјaju studenti fakulteta sa bezbednosnim usmerenjima, čija je vrednost i važnost u budućnosti države i nacije nemerlјiva.

Shodno navedenom, privredno društvo S4 GloSec Globalna bezbednost doo stavlјa sve svoje kapacitete u funkciju prenošenja najbolјih znanja i iskustava polaznicima stručne prakse. Učenjem od iskusnih stručnjaka GloSec tima i radomi na stvarnim projektima, studenti stiču praktične veštine i znanja koja su neophodna za uspešan rayvoj u karijeri. Glosec program studentske prakse obuhvata širok spektar aktivnosti, uključujući učešće u projektima, rad sa timom, mentorstvo i edukaciju.

CILj

Obavlјanje stručne prakse je obavezan element završnog dela studija na fakultetima sa bezbednosnim usmerenjima (praksu mogu pohađati i studenti drugih fakulteta, uz prethodni dogovor). Osnovni razlog i svrha izvođenja stručne prakse je da osigura studentima priliku da unapred upoznaju i steknu određeno radno iskustvo. Ovaj proces omogućava postepeni razvoj i primenu znanja i veština u određenim oblastima. Čitav proces se zasniva na saradnji studenata, mentora stručne prakse sa stručnim licima u privredi i usmeren je na primenu prethodno stečenih znanja tokom studija.

Osnovni cilјevi obavlјanja stručne prakse – bezbednosni menadžment - su:

 1. Obezbediti studentima priliku da u toku obavlјanja stručne prakse primenjuju različita znanja iz različitih oblasti bezbednosti (upoznavanje studenata sa primenjenim oblicima bezbednosti, aktuelnom zakonskom regulativom i načinima i pravilima implementacije u praksi. U funkciji materijalizacije sistema bezbednosti u različitim subjektima, uklјučiti studente u izradu projekata planske i operativne dokumentacije iz različitih bezbednosnih oblasti.);
 2. Pomoć studentima u procesu izgradnje i jačanja samopouzdanja u vezi sa radom u različitim oblastima bezbednosti (npr. istraživanje stanja subjekata, identifikovanje kritičnih procesa, analiza stanja sistema bezbednosti, procena rizika, isl) kroz upotrebu znanja i veština stečenih tokom studija; 
 3. Razumevanje okruženja organizacije (subjekata) i različitih radnih ambijenata kroz preuzimanje svakodnevnih odgovornosti za poslove bezbednosti;
 4. Podržati privredne subjekte u procesu održavanja dinamike stručne prakse u konsultativnom smislu;
 5. Osigurati kooperativne treninge koji obezbeđuju simultani razvoj teoretskih i praktičnih znanja, što pomaže u profesionalnom razvoju budućih profila zvanja i
 6. Pružiti studentima priliku za istraživanje i sticanje autentičnog radnog iskustva, što je od izuzetne važnosti za narednu fazu njihove profesionalne karijere i obrazovanje tokom čitavog života. 

ISHODI STRUČNE PRAKSE

 1. Izmenjen i realističan pogled studenata na pravnu i stručnu realnost u oblasti društvene, nacionalne i korporativne bezbednosti u Republici Srbiji. 
 2. Sagledana problematika strukturiranja sistema bezbednosti u organizaciji, kroz usaglašavanje potreba, mogućnosti i zakonskih obaveza. 
 3. Razvijena početna viđenja i svest o potrebi primene zakonske regulative
 4. Uspostavlјena osnovna znanja o postojanju planske i operativne dokumentacije kao osnova za razvoj i strukturiranje sistema bezbednosti organizacije
 5. Sagledavanje mesta i uloge menadžera bezbednosti u sistemu bezbednosti organizacije i odnosa sa internim i eksternim okruženjem.

TRAJANјE STRUČNE PRAKSE

 • 60 nastavnih časova (10 radnih dana). Shodno zahtevima fakulteta, stručna praksa može da traje i u drugačijem fondu časova.

Stručna praksa ne mora da se realizuje u kontinuitetu, već se može prilagođavati potrebama studenata, fakulteta i privrednog društva. Trajanje i raspored rada se utvrđuje na osnovu pisanog zahteva fakulteta sa iskazanom potrebom za vršenje stručne prakse, a u skladu sa ugovornim odredbama.  

SADRŽAJ I TEMATSKA RAZRADA STRUČNE PRAKSE

Stručna praksa u privrednom društvu S4 GloSec Globalna bezbednost doo, s obzirom na oblasti delovanja i ekspertize privrednog društva, realizuje se u sledećim oblastima:

R. br. Oblast Kategorija Izbor
1. Zaštita lica, imovine i poslovanja Primenjena Bira se
2. Smanjenje rizika od katastrofa i upravlјanje vanrednim situacijama Primenjena Bira se
3. Bezbednost i zdravlјe na radu Primenjena Bira se
4. Zaštita informacija Primenjena Bira se
5. Standardi i kvalitet u oblasti bezbednosti Implementirana u primenjenim oblastima Ne bira se

 

Stručna praksa se realizuje pod stručnim vođenjem supervizora, a kroz rad stručnih lica u organizaciji, kompetentnih za pojedine oblasti.

Za detalje u vezi studentske prakse, možete se obratiti upitom preko KONTAKT forme.

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.