Poslovna strategija

Image
S4 GloSec Globalna bezbednost doo je poslovni sistem koji svoje poslovanje zasniva na principima: profesionalizma, održivosti, efikasnosti i kvaliteta.
Profesionalizam se bazira na timu eksperata, dokazanih u teoriji i praksi. Tim GloSec čine doktori nauka, mastere, specijaliste i lica sa završenim osnovnim akademskim studijama.

Održivost je bazični zahtev poslovanja. Kreiranje idejnih rešenja se bazira na vremenskom i prostornom usklađivanju potreba klijenta sa savremenim bezbednosnim rešenjima. Inovacije su stub razvoja privrednog društva.

Efikasnost je princip koji GloSec postavlja u sam vrh na tržištu Republike Srbije. Tim GloSec je ubedio klijente, dosadašnjim radom, da sve poslove rešava u realnim rokovima i svaki posao dovodi do kraja, na zadovoljstvo klijenata. Na takav način je GloSec stekao epitet lidera na tržištu Republike Srbije.

Kvalitet zahteva od članova tima stalno usavršavanje, praćenje trendova i realizaciju posla po najvišim standardima.
Shodno postavljenim principima definisane su vizija, misija i ciljevi, kojima privredno društvo uspostavlja strateški okvir delovanja i razvoja.
Image
Privredno društvo Globalna bezbednost je održiv poslovni sistem, lider na tržištu Republike Srbije, orjentisan na profesionalno, efikasno i kvalitetno pružanje usluga u oblasti korporativne bezbednosti i kriznog menadžmenta.
Image
Profesionalnom, kvalitetnom i efikasnom realizacijom usluga uspostaviti i održavati sigurnu platformu, pouzdanih i inovativnih bezbednosnih i edukativnih rešenja, podrške i partnerstva, zainteresovanim poslovnim sistemima, u oblasti korporativne bezbednosti i kriznog menadžmenta.
Image
  • Održavanje nivoa efikasnosti i kvaliteta postojećih usluga u oblasti korporativne bezbednosti i kriznog menadžmenta;
  • Permanentno inoviranje i razvoj novih usluga shodno potrebama poslovnih sistema na tržištu republike Srbije;
  • Saradnja sa zainteresovanim poslovnim sistemima van republike Srbije.

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.