Master akademske studije

Studentska praksa za studente master akademskih studija (MAS)

Zašto stručna praksa na master akademskim studijama?

Za razliku od osnovnih studija, koje traju tri ili četiri godine, master studije se završavaju relativno brzo i odlična su prilika za sticanje specijalizovanih znanja neophodnih da neko postane ekspert u određenoj oblasti, ali i primenjivih veština koje omogućavaju lakše snalaženje u realnom poslovnom okruženju.

Bez obzira na vreme završetka osnovnih studija, da li ste zaposleni ili još uvek razmišljate o pravoj karijeri, postoji  nekoliko važnih razloga zbog kojih bi trebalo upisati master i pohađati stručnu praksu.

 1. Povećavaju se šanse za zaposlenje
 2. Doprinos promeni karijere 
 3. Kvalitativno poboljšanje karijere  
 4. Doprinos savremenim i primenjivim znanjima
 5. Omogućavanje primećenosti i prepoznatljivosti u akademskoj zajednici
 6. Prilika za networking
 7. Izvesnija i  bolja zarada
 8. Nastavak učenja kao platforma koja poboljšava kvalitet života
 9. Otvaranje novih vidika i pristupa posmatranju pojava u okruženju
 10. Stvaranje predstave o načinu funkcionisanja sistema bezbednosti

CILj

Obavlјanje stručne prakse je element završnog dela master studija na fakultetima sa bezbednosnim usmerenjima (prasku mogu pohađati i studenti drugih fakulteta, uz prethodni dogovor). Osnovni razlog i svrha izvođenja stručne prakse je da osigura studentima priliku da unapred upoznaju i steknu određeno radno i istraživačko iskustvo. Ovaj proces omogućava postepeni razvoj i primenu znanja, veština i metodoloških postupaka u određenim oblastima bezbednosti.

Čitav proces se zasniva na saradnji studenata, mentora stručne prakse sa stručnim licima u privredi, naučnim ustanovama i usmeren je na primenu prethodno stečenih znanja tokom osnovnih studija, a u cilju posmatranja i istraživanja bezbednosnih pojava.

Osnovni cilјevi obavlјanja stručne prakse na master akademskim studijama – bezbednosni menadžment - su:

 1. Obezbediti studentima priliku da u toku obavlјanja stručne prakse primenjuju različita znanja iz različitih oblasti bezbednosti (upoznavanje studenata sa primenjenim oblicima bezbednosti i teretskim modelim bezbednosti, aktuelnom zakonskom regulativom i načinima i pravilima implementacije u praksi). U funkciji materijalizacije sistema bezbednosti u privredi, uklјučiti studente u izradu istraživačkih projekata, prikupljanja podataka o aktuelnim i budućim pojavama, saopštavanje rezultata istraživanja, isl.); 
 2. Pomoć studentima u procesu izgradnje i jačanja samopouzdanja u vezi sa radom u različitim oblastima bezbednosti (npr. istraživanje bezbednosnih pojava, identifikovanje kritičnih procesa, analiza stanja sistema bezbednosti, isl) kroz upotrebu znanja, veština i metodoloških postupaka stečenih tokom studija; 
 3. Razumevanje okruženja organizacije i različitih radnih ambijenata kroz preuzimanje svakodnevnih odgovornosti za poslove bezbednosti; 
 4. Podržati privredne subjekte u procesu održavanja dinamike stručne prakse u konsultativnom smislu;
 5. Osigurati kooperativne treninge koji obezbeđuju simultani razvoj teoretskih i praktičnih znanja, što pomaže u profesionalnom razvoju budućih profila zvanja i 
 6. Pružiti studentima priliku za istraživanje i sticanje autentičnog radnog iskustva, što je od izuzetne važnosti za narednu fazu njihove profesionalne karijere i obrazovanje tokom čitavog života. 

ISHODI STRUČNE PRAKSE

 1. Izmenjen i realističan pogled studenata na teorijsku, pravnu i stručnu realnost u oblasti korporativne bezbednosti u Republici Srbiji, u privrednim sistemima, organima javne vlasti, različitim privremenim i stalnim telima koja se bave poslovima bezbednosti. 
 2. Sagledana problematika strukturiranja sistema bezbednosti u organizaciji, kroz istraživanje i usaglašavanje potreba, mogućnosti i zakonskih obaveza. 
 3. Razvijena unapređena kritička viđenja i svest o načinima i potrebi primene zakonske regulative
 4. Uspostavlјena unapređena znanja o postojanju planske i operativne dokumentacije kao osnove za razvoj i strukturiranje sistema bezbednosti organizacije i pretpostavka za istraživanje unapređenih verzija i mogućnosti poboljšanja sistema bezbednosti organizacije
 5. Sagledavanje mesta i uloge menadžera bezbednosti u sistemu bezbednosti organizacije i odnosa sa internim i eksternim okruženjem
 6. Razvijeni novi pogledi na mogućnosti istraživanja bezbednosnih pojava, izradu novih modela upravljanja i pristupi upravljanju ljudskim i materijalnim resursima u organizaciji

TRAJANјE STRUČNE PRAKSE

 • Do 60 nastavnih časova (10 radnih dana).

Stručna praksa ne mora da se realizuje u kontinuitetu, već se može prilagođavati potrebama studenata, fakulteta i privrednog društva. Trajanje i raspored rada se utvrđuje na osnovu pisanog zahteva fakulteta sa iskazanom potrebom za vršenje stručne prakse, a u skladu sa ugovornim odredbama.  

SADRŽAJ I TEMATSKA RAZRADA STRUČNE PRAKSE

Stručna praksa u privrednom društvu S4 GloSec Globalna bezbednost doo, s obzirom na oblasti delovanja i ekspertize privrednog društva, realizuje se u sledećim oblastima:

R. br. Oblast Kategorija Izbor
1. Krizni menadžment Primenjena Bira se
2. Sistemi bezbednosti Primenjena Bira se
3. Korporativna bezbednost Primenjena Bira se
4. Smanjenje rizika od katastrofa i upravlјanje vanrednim situacijama Primenjena Bira se
5. Bezbednost i zdravlјe na radu Primenjena Bira se
6. Zaštita IKT sistema Primenjena Bira se
7. Standardi i kvalitet u oblasti bezbednosti Primenjena Bira se

 

Stručna praksa se realizuje pod stručnim vođenjem supervizora, a kroz rad stručnih lica u organizaciji, kompetentnih za pojedine oblasti.

Svi polaznici stručne prakse za master akademske studije, imaju priliku da svoje istraživačke rezultate objave na konferenciji:

 1. Međunarodna naučno-stručna konferencija “Bezbednost i krizni menadžment –teorija i praksa” (BeKMen) (bekmen.rs)

Za detalje u vezi studentske prakse, možete se obratiti upitom preko KONTAKT forme.

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.