Akademija

EDUKACIJA SVIH KATEGORIJA LICA

Organizovanje i realizacija edukacija stručnih lica za obavljanje poslova bezbednosti i kriznog menadžmenta